Standard Svensk standard · SS-EN 1648-2:2018

Fritidsfordon – Elektriska installationer med 12 V låg likström – Del 2: Husbilar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1648-2:2018

Fritidsfordon – Elektriska installationer med 12 V låg likström – Del 2: Husbilar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies safety, health and functional requirements for 12 V direct current (DC) extra low voltage (ELV) electrical installations for habitation aspects of motor caravans.
It applies only to installations which are electrically connected with the electrical installation of the base vehicle or which can be electrically connected with it by means of change-over devices.
This European Standard also specifies the ELV output requirements of low voltage (LV) equipment that may be used to provide an ELV supply but it does not specify safety, technical and functional requirements for LV appliances and installations. Requirements for LV installations are specified in HD 60364 7 721.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10) Personbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (43.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1648-2:2018

Fritidsfordon – Elektriska installationer med 12 V låg likström – Del 2: Husbilar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Standardiseringens stöd

Internationell titel: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans

Artikelnummer: STD-80000702

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1648-2:2012