Standard Svensk standard · SS-ISO 7803

Vägfordon - Kulleder för styrinrättning för lastbilar - Mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Karosser och karossdelar (43.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8723

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 4