Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-1:2012

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 1: Allmänna krav och definitioner (ISO 13044-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-1:2012

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 1: Allmänna krav och definitioner (ISO 13044-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 13044 defnes coupling classes, different levels of automation and the general limitations in terms of topology and procedures with respect to electrical and pneumatic connections. This part of ISO 13044 provides a framework under which detailed connector designs applicable for ffth wheel or drawbar couplings may be standardized. The framework refers to vehicle combinations that include trailers with a technical maximum mass in excess of 3 500 kg.

Ämnesområden

Kopplingsanordningar (43.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-1:2012

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 1: Allmänna krav och definitioner (ISO 13044-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234

Internationell titel: Road vehicles - 24 V fully automatic coupling systems (FACS) for heavy commercial vehicle combinations - Part 1: General requirements and definitions (ISO 13044-1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86942

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-18

Antal sidor: 20