Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2021

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt för 50 mm vändskivekopplingar (ISO 13044-2:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2021

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt för 50 mm vändskivekopplingar (ISO 13044-2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the mechanical, electrical/electronic and pneumatic characteristics of a fully automated fifth wheel coupling system to ensure interchangeability between a towing vehicle and a coupled semi-trailer(s) with 24 V nominal supply voltage. The two vehicles together constitute an articulated vehicle or are part of a vehicle combination.
This document also supports the step-by-step introduction of fully automated fifth wheel coupling systems in the market. It specifies features necessary for mixed mode operation, i.e. the combination of a fully automated coupling system (FACS) equipped towing vehicle with a conventional semi-trailer, and vice versa, the combination of a conventional towing vehicle with a FACS-equipped semi-trailer.

Ämnesområden

Kopplingsanordningar (43.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2021

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt för 50 mm vändskivekopplingar (ISO 13044-2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sammankoppling av fordon, utvändiga anordningar samt husvagn, husbil och mobilt boende, SIS/TK 234

Internationell titel: Road vehicles — Fully automatic coupling systems 24 V (FACS) for heavy commercial vehicle combinations — Part 2: Electrical and pneumatic interface for 50 mm fifth wheel couplings (ISO 13044-2:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80027563

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-02-08

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 13044-2:2013