Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2013

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: 50 mm vändskivekopplingar - Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt (ISO 13044-2:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 13044-2:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2013

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: 50 mm vändskivekopplingar - Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt (ISO 13044-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13044-2:2013 specifies the mechanical, electrical/electronic and pneumatic characteristics of a fully automated fifth wheel coupling system to ensure interchangeability between a tractor vehicle and a coupled semi-trailer(s) with 24 V nominal supply voltage. The two vehicles together constitute an articulated vehicle.
ISO 13044-2:2013 also supports the smooth introduction of fully automated fifth wheel coupling systems in the market. It specifies features necessary for mixed mode operation; i.e. the combination of a fully automated coupling system (FACS) equipped tractor vehicle with a conventional semi-trailer, and vice versa, the combination of a conventional tractor vehicle with a FACS-equipped semi-trailer.

Ämnesområden

Kopplingsanordningar (43.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13044-2:2013

Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: 50 mm vändskivekopplingar - Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt (ISO 13044-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234

Internationell titel: Road vehicles - Fully automatic coupling systems 24 V (FACS) for heavy commercial vehicle combinations - Part 2: 50 mm fifth wheel couplings - Electrical and pneumatic interface (ISO 13044-2:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-98897

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-29

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-ISO 13044-2:2021