ISO/AWI 19150-4

Geographic information – Ontology – Part 4: Service ontology

Standard som definierar ett begreppssystem (ontologi) inom området tjänster med hjälp av språket OWL. Begreppen baseras på ISO 19119 och ISO 19115-1.