Standard Svensk standard · SS-ISO 128-24:2015

Ritregler - Allmänna regler - Del 24: Linjer för mekaniska ritningar (ISO 128-24:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 128-24:2014 specifies general rules and basic conventions for the types of lines on mechanical engineering drawings.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - General principles of presentation - Part 24: Lines on mechanical engineering drawings (ISO 128-24:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8013707

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-04-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 3624 , SS-ISO 128-24