Standard Svensk standard · SS 32269

Byggritningar - Ritsätt - Fästdon

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32269:2008

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Representation of fasteners

Artikelnummer: STD-15209

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-14

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS 32269:2008