Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2010

Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2009, rättad version 2010-03-01)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4063:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2010

Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2009, rättad version 2010-03-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN ISO 4063:2009 är en internationell standard för sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder. Standarden innehåller en förteckning över svetsning och tillhörande förfaranden där varje metod representerars av en sifferbeteckning.

Sifferbeteckningssystemet är avsett som hjälp för datorisering, ritningar, utkast, svetsdatablad m.m.

Det  är endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och definitioner.

Omfattning
Denna internationella standard innehåller en förteckning över svetsning och tillhörande förfa-randen, där varje metod repre-senteras av en sifferbeteckning.Den här internationella standar-den anger huvudgrupper för me-toder (en siffra), grupper (två siff-ror) och undergrupper (tre siffror). Sifferbeteckningen för varje me-tod har högst tre siffror. Systemet är avsett som hjälp för datorise-ring, ritningar, utkast, svetsdata-blad m.m.ANM. Som tillägg till termer på eng-elska och franska, två av de tre offici-ella ISO-språken, anger denna inter-nationella standard termerna också på tyska. Dessa publiceras under ansvar av Tysklands medlemsorgan (DIN). Det är dock endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och -definitioner.

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2010

Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2009, rättad version 2010-03-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Tyska

Framtagen av: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

Internationell titel: Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)

Artikelnummer: STD-76215

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-12-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 4063:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 4063:2023