Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063:2010

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 4063:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063:2010

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard innehåller en förteckning över svetsning och tillhörande förfa-randen, där varje metod repre-senteras av en sifferbeteckning.Den här internationella standar-den anger huvudgrupper för me-toder (en siffra), grupper (två siff-ror) och undergrupper (tre siffror). Sifferbeteckningen för varje me-tod har högst tre siffror. Systemet är avsett som hjälp för datorise-ring, ritningar, utkast, svetsdata-blad m.m.ANM. Som tillägg till termer på eng-elska och franska, två av de tre offici-ella ISO-språken, anger denna inter-nationella standard termerna också på tyska. Dessa publiceras under ansvar av Tysklands medlemsorgan (DIN). Det är dock endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och -definitioner.

Subjects

Manufacturing engineering (Vocabularies) (01.040.25) General (25.160.01) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063:2010

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish German

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-76215

Edition: 3

Approved: 12/27/2010

No of pages: 36

Replaces: SS-EN ISO 4063:2009

Replaced by: SS-EN ISO 4063:2023