Standard Svensk standard · SS 31411

Märkfärger

Status: Gällande

Omfattning
Standarden omfattar 20 färger fördelade på två grupper, 1 och 2. Andra egenskaper än färg, exempelvis glans, genomsynlighet och textur standardiseras inte. Inte heller tilldelas de olika färgerna någon symbolisk betydelse.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Colours for coding purposes

Artikelnummer: STD-5658

Utgåva: 2

Fastställd: 1981-06-25

Antal sidor: 4