Standard Swedish standard · SS 31411

Colours for coding purposes

Status: Valid

Scope
Standarden omfattar 20 färger fördelade på två grupper, 1 och 2. Andra egenskaper än färg, exempelvis glans, genomsynlighet och textur standardiseras inte. Inte heller tilldelas de olika färgerna någon symbolisk betydelse.

Subjects

General (01.080.01) Paints and varnishes (87.040)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-5658

Edition: 2

Approved: 6/25/1981

No of pages: 4