Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12670:2015

Termisk sprutning - Detaljer med termiskt sprutade skikt - Tekniska leveransbestämmelser (ISO 12670:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes technical supply conditions for parts with thermally sprayed coatings for the manufacturing or repair of components.

This International Standard applies to applications where quality requirements according to ISO 14922-2 (comprehensive requirements) or ISO 14922-3 (standard requirements) are required.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016717

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15311:2007