Standard Svensk standard · SS-EN 15311:2007

Termisk sprutning - Detaljer med termiskt sprutade skikt - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12670:2015

Omfattning
This European Standard specifies technical supply conditions when using thermally sprayed coatings for manufacturing or repair of components.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60487

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-18

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 12670:2015