Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-3

Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för fogutformning - Del 3: MIG- och TIG-svetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 9692-3:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9692-3:2016 , SS-EN ISO 9692-3:2016 Tillägg: SS-EN ISO 9692-3/A1:2004
Omfattning
Denna standard anger svetsfogar för MIG-svetsning (131) och TIG-svetsning (141) av aluminium och dess legeringar (se också avsnitt 3 och 4). Den gäller för fullt genomsvetsade svetsar.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31050

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-28

Antal sidor: 31

Ersätts av: SS-EN ISO 9692-3:2016 , SS-EN ISO 9692-3:2016