Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-3:2016

Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för fogutformning - Del 3: MIG- och TIG-svetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 9692-3:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 9692-3:2016 specifies recommended types of joint preparation for metal inert gas welding, MIG (131), and tungsten inert gas welding, TIG (141), and autogenous TIG welding (142) on aluminium and its alloys. It applies to fully penetrated welds.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80000903

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-12-13

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 9692-3:2016

Ersätter: SS-EN ISO 9692-3 , SS-EN ISO 9692-3/A1:2004