Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-3:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer (ISO 25239-3:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for the qualification of welding operators for friction stir welding (FSW) of aluminium. In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys. This document does not apply to "operators" as defined in ISO 25239-1. This document does not apply to friction stir spot welding which is covered by the ISO 18785 series.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO 25239-3:2020)

Artikelnummer: STD-80023374

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-07-31

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 25239-3:2012