Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-3:2012

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer (ISO 25239-3:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25239 specifies requirements for the qualification of welding operators for the friction stir welding (FSW) of aluminium. In this part of ISO 25239, the term «aluminium» refers to aluminium and its alloys.

This part of ISO 25239 does not apply to friction stir spot welding.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO 25239-3:2011)

Artikelnummer: STD-84746

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-10

Antal sidor: 28