Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 1: Bestämning av emissionshastighet vid bågsvetsning och insamling av rök för analys (ISO 15011-1:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 1: Bestämning av emissionshastighet vid bågsvetsning och insamling av rök för analys (ISO 15011-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15011 defines a laboratory method for measuring the emission rate of fume from arc welding. It also defines a method of collecting the fume for subsequent analysis and refers to suitable analytical techniques. The methods described are suitable for use with all open arc welding processes except tungsten inert gas (TIG) welding, which produces little fume. The emission rate method can be used to evaluate the effects of welding electrodes and wires, welding parameters, processes, shielding gases, test piece composition and test piece surface condition on fume emission rate. Following analysis of the fume collected, the effects of test parameters on fume composition can also be determined.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 1: Bestämning av emissionshastighet vid bågsvetsning och insamling av rök för analys (ISO 15011-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 1: Determination of fume emission rate during arc welding and collection of fume for analysis (ISO 15011-1:2009)

Artikelnummer: STD-71553

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 15011-1