Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser bildade vid bågsvetsning - Del 1: Bestämning av emissionshastighet och provtagning för analys av partikulär rök (ISO 15011-1:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15011-1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser bildade vid bågsvetsning - Del 1: Bestämning av emissionshastighet och provtagning för analys av partikulär rök (ISO 15011-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard describes a method for the determination of the particulate fume emission rate from arc welding processes using a fume box technique. It defines a method of sampling particulate fume for chemical analysis and suggests possible analytical techniques in order to characterize fumes emitted by consumable during welding.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-1

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser bildade vid bågsvetsning - Del 1: Bestämning av emissionshastighet och provtagning för analys av partikulär rök (ISO 15011-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding - Part 1: Determination of emission rate and sampling for analysis of particulate fume (ISO 15011-1:2002)

Artikelnummer: STD-33890

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-04

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 15011-1:2009