Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62822-1

Bedömning av utrustning för elsvetsning med avseende på begränsning av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz) - Del 1: Allmänt

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01) Svetsning och lödning (25.160) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsutrustning (25.160.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard

Artikelnummer: STD-80007817

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-14

Antal sidor: 32

Parallell utgåva: SS-EN 50445