Standard Svensk standard · SS-EN 50445

Produktstandard för fastställande av motståndssvetsnings, bågsvetsnings och besläktade förfarandens överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)

Status: Gällande till 2021-09-28

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Product family standard to demonstrate compliance of requirement for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

Artikelnummer: STD-3333213

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-25

Gällande till: 2021-09-28

Antal sidor: 19

Parallell utgåva: SS-EN IEC 62822-1