Standard Svensk standard · SS-EN 60909-3

Kortslutningsströmmar i trefas växelströmsnät - Del 3: Ström vid dubbelt jordfel samt partiella strömmar genom jord

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01) Distributionsledningar (29.240.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth

Artikelnummer: STD-3334295

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-21

Antal sidor: 57

Ersätter: SS-EN 60909-3