Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15613:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard är en del i en serie standarder. Detaljer om denna serie ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Denna standard beskriver hur ett preliminärt svetsdatablad kvalificeras grundat på utfallssvetsprovning. Principerna i denna standard kan användas för andra svetsmetoder. Denna standard är användbar för bågsvetsning, gassvetsning, strålsvetsning, motståndssvetsning, bultsvetsning och friktionssvetsning av metalliska material. Användningen av denna standard kan begränsas av en tillämpningsstandard eller en specifikation.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004)

Artikelnummer: STD-36661

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-07-02

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 288-8