Standard Svensk standard · SS-EN 288-8

Specifikationer för och godkännande av svetsprocedurer för metalliska material - Del 8: Godkännande genom utfallssvetsning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15613:2004

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 8: Approval by a pre-production welding test

Artikelnummer: STD-17362

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-10-13

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN ISO 15613:2004