Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15613:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004)

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard är en del i en serie standarder. Detaljer om denna serie ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Denna standard beskriver hur ett preliminärt svetsdatablad kvalificeras grundat på utfallssvetsprovning. Principerna i denna standard kan användas för andra svetsmetoder. Denna standard är användbar för bågsvetsning, gassvetsning, strålsvetsning, motståndssvetsning, bultsvetsning och friktionssvetsning av metalliska material. Användningen av denna standard kan begränsas av en tillämpningsstandard eller en specifikation.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-36661

Edition: 1

Approved: 7/2/2004

No of pages: 19

Replaces: SS-EN 288-8