Standard Svensk standard · SS-EN 1011-1:2009

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning

Status: Gällande

Omfattning
Den här Europastandarden innehåller allmänna riktlinjer för bågsvetsning av metalliska material för alla typer av produkter (t.ex. gjutna, valsade, extruderade, smidda).

Det är inte säkert att alla de metoder och tekniker som tas upp i den här delen av EN 1011 är relevanta för alla material. Ytterligare information för specifika material ges i tillämpliga delar av standarden.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 442 Svetsupplysningar, SIS/TK 134/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75442

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-11

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1011-1:2009

Ersätter: SS-EN 1011-1/A1 , SS-EN 1011-1/A2:2004 , SS-EN 1011-1