Standard Swedish standard · SS-EN 1011-1:2009

Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding

Status: Valid

Scope
Den här Europastandarden innehåller allmänna riktlinjer för bågsvetsning av metalliska material för alla typer av produkter (t.ex. gjutna, valsade, extruderade, smidda).

Det är inte säkert att alla de metoder och tekniker som tas upp i den här delen av EN 1011 är relevanta för
alla material. Ytterligare information för specifika material ges i tillämpliga delar av standarden.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 442 Svetsupplysningar, SIS/TK 134/AG 02

International title:

Article no: STD-75442

Edition: 2

Approved: 3/11/2009

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1011-1:2009

Replaces: SS-EN 1011-1/A1 , SS-EN 1011-1/A2:2004 , SS-EN 1011-1