Standard Swedish standard · SS-EN 1011-1

Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding (includes amendment A1:2002)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009 Amended by: SS-EN 1011-1/A1 , SS-EN 1011-1/A2:2004
Scope
Denna europastandard anger allmänna riktlinjer för smältsvetsning av metalliska material i alla produktformer (t. ex. gjutna, valsade, extruderade, smidda). De metoder och tekniker som denna del av EN 1011 hänvisar till är inte alla tillämpliga på alla material. Ytterligare information berörande specifika material ges i tillämpliga delar av standarden.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23325

Edition: 1

Approved: 8/14/1998

No of pages: 29

Replaces: SS 64001 , SS 64025

Replaced by: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009