Standard Svensk standard · SS-EN 1011-1

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning (inklusive tillägg A1:2002)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009 Tillägg: SS-EN 1011-1/A1 , SS-EN 1011-1/A2:2004

Omfattning
Denna europastandard anger allmänna riktlinjer för smältsvetsning av metalliska material i alla produktformer (t. ex. gjutna, valsade, extruderade, smidda). De metoder och tekniker som denna del av EN 1011 hänvisar till är inte alla tillämpliga på alla material. Ytterligare information berörande specifika material ges i tillämpliga delar av standarden.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23325

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-14

Antal sidor: 29

Ersätter: SS 64001 , SS 64025

Ersätts av: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009