Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-1:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 1: Termer och definitioner (ISO 25239-1:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms related to friction stir welding. In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys.

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 25239-1:2020)

Artikelnummer: STD-80023372

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-07-31

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 25239-1:2012