Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15609-2:2019

Specifikation och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning (ISO 15609-2:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for the content of welding procedure specifications for gas welding processes. Details of the ISO 15609 series are given in ISO 15607. The variables listed in this document are those influencing the quality of the welded joint.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO 15609-2:2019)

Artikelnummer: STD-80017405

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15609-2 , SS-EN ISO 15609-2/A1:2004