Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15609-2

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning (ISO 15609-2:2001)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15609-2:2019 Tillägg: SS-EN ISO 15609-2/A1:2004

Omfattning
Denna europastandard anger fordringar på innehållet i svetsdatablad för gassvetsmetoder. Denna standard är en del av en serie standarder, detaljerad beskrivning av denna serie ges i prEN ISO 15607, bilaga A. Parametrar som anges i denna standard är sådana som påverkar svetsförbandets kvalitet.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32375

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-26

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 15609-2:2019