Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8692:2012

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av tillväxthämning hos encelliga sötvattenslevande grönalger (ISO 8692:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8692:2012

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av tillväxthämning hos encelliga sötvattenslevande grönalger (ISO 8692:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the growth inhibition of unicellular green algae by substances and mixtures contained in water or by waste water. This method is applicable for substances that are easily soluble in water.With modifcations to this method, as specifed in ISO 14442 and ISO 5667-16, the inhibitory effects of poorly soluble organic and inorganic materials, volatile compounds, heavy metals and waste water can be tested.A rapid algal growth inhibition screening test for waste water is described in Annex A.An alternative test procedure with algae from algal beads, with direct measurement of algal growth in spectrophotometric cells, is described in Annex B.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8692:2012

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av tillväxthämning hos encelliga sötvattenslevande grönalger (ISO 8692:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO 8692:2012)

Artikelnummer: STD-85125

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-21

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 8692:2005