Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16712:2006

Vattenundersökningar - Bestämning av akut toxicitet hos marina- eller brackvattensediment för märlkräftor (amfipoder) (ISO 16712:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of acute toxicity to amphipods exposedover a period of toa)samples of contaminated marine or estuarine sediment,b)chemical, industrial or municipal sludge, or other solid wastes that may combine with marine or estuarinesediments, orc)chemicals or preparations spiked into clean sediment.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46794

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-30

Antal sidor: 22