Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15088:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens akuta toxicitet på ägg från Zebrafisk (Danio rerio) (ISO 15088:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15088:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens akuta toxicitet på ägg från Zebrafisk (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of degrees of dilution or of concentrations as a measure of the acute toxic effect of waste water to fish eggs within 48 h. This International Standard is also applicable to treated municipal waste water and industrial effluents. NOTE This International Standard has been elaborated as a substitute for the acute fish toxicity test. Applied to waste water, it gives the same or similar results as achieved from the acute fish toxicity test (e.g. ISO 7346-1 or ISO 7346-2). If used for single substances, different sensitivities from both test systems are possible.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15088:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens akuta toxicitet på ägg från Zebrafisk (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of acute toxicity of waste water to zebrafish eggs (Danio rerio) (ISO 15088:2007)

Artikelnummer: STD-68435

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-08

Antal sidor: 28