Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-3:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 3: Metod som använder frystorkade bakterier (ISO 11348-3:2007)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11348-3:2008/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-3:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 3: Metod som använder frystorkade bakterier (ISO 11348-3:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 655 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 655 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 648 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11348 describes three methods for determining the inhibition of the luminescence emitted by the marine bacterium Vibrio fischeri (NRRL B-11177). This part of ISO 11348 specifies a method using freeze-dried bacteria. This method is applicable to: - waste water; - aqueous extracts and leachates; - fresh water (surface and ground water); - sea and brackish water; - eluates of sediment (freshwater, brackish and sea water); - pore water; - single substances, diluted in water.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-3:2008

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 3: Metod som använder frystorkade bakterier (ISO 11348-3:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 655 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 655 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 648 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 3: Method using freeze-dried bacteria (ISO 11348-3:2007)

Artikelnummer: STD-68434

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-12-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 11348-3