Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10710:2013

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av tillväxthämning hos den marina och brackvattenlevande makroalgen Ceramium tenuicorne (ISO 10710:2010)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10710:2010 specifies a method for the determination of the inhibition of growth of the macroalga Ceramium tenuicorne by substances and mixtures contained in seawater or by waste water with salinities between 4S and 32S. This method is applicable to substances that are easily soluble in water.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89625

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-08

Antal sidor: 32