Standard Svensk standard · SS-EN 16859:2017

Vattenundersökningar - Vägledning för övervakning av populationer av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och deras miljö

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16859:2017

Vattenundersökningar - Vägledning för övervakning av populationer av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och deras miljö
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides guidance on methods for monitoring freshwater pearl mussel populations and the environmental characteristics important for maintaining populations in favourable condition. The standard is based on best practice developed and used by Margaritifera experts in Europe, and describes approaches that individual countries have adopted for survey, data analysis and condition assessment. While it is recommended that the causes for pearl mussel decline should be urgently investigated, standard methods for restoring populations are beyond the scope of this document.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16859:2017

Vattenundersökningar - Vägledning för övervakning av populationer av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och deras miljö
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance standard on monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and their environment

Artikelnummer: STD-8025120

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-20

Antal sidor: 56