Standard Svensk standard · SS-EN 16859:2017

Vattenundersökningar - Vägledning för övervakning av populationer av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och deras miljö

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides guidance on methods for monitoring freshwater pearl mussel populations and the environmental characteristics important for maintaining populations in favourable condition. The standard is based on best practice developed and used by Margaritifera experts in Europe, and describes approaches that individual countries have adopted for survey, data analysis and condition assessment. While it is recommended that the causes for pearl mussel decline should be urgently investigated, standard methods for restoring populations are beyond the scope of this document.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025120

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-20

Antal sidor: 56