Standard Svensk standard · SS-EN 16698:2015

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativ och kvalitativ provtagning av fytoplankton från sjöar och vattendrag

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16698:2015

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativ och kvalitativ provtagning av fytoplankton från sjöar och vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies procedures for phytoplankton sampling in inland waters and describes methods of sampling techniques for phytoplankton in inland waters (e.g. rivers and channels, or lakes, ponds, reservoirs and other artificial water bodies, respectively).
This European Standard gives guidance for sampling of phytoplankton for qualitative and quantitative limnological investigations and monitoring of water quality, e.g. ecological status.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16698:2015

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativ och kvalitativ provtagning av fytoplankton från sjöar och vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters

Artikelnummer: STD-8016523

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-11

Antal sidor: 44