Standard Svensk standard · SS-EN 16698:2015

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativ och kvalitativ provtagning av fytoplankton från sjöar och vattendrag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies procedures for phytoplankton sampling in inland waters and describes methods of sampling techniques for phytoplankton in inland waters (e.g. rivers and channels, or lakes, ponds, reservoirs and other artificial water bodies, respectively).
This European Standard gives guidance for sampling of phytoplankton for qualitative and quantitative limnological investigations and monitoring of water quality, e.g. ecological status.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016523

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-11

Antal sidor: 44