Standard Svensk standard · SS-EN 15972:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativa och kvalitativa undersökningar av marina växtplankton

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15972:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativa och kvalitativa undersökningar av marina växtplankton
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives guidance for sampling, preservation, storage, quantification and qualitative analysis of phytoplankton from marine waters. Guidance for quantification is limited to the use of light microscopy with phase-contrast and epifluorescence. This European Standard specifies: - the development of the sampling programme; - requirements for sampling equipment; - procedures for sampling and treatment of samples in the field; - methods for quantification; - qualitative analysis. This European Standard describes minimum requirements for environmental monitoring.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15972:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för kvantitativa och kvalitativa undersökningar av marina växtplankton
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton

Artikelnummer: STD-81685

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-22

Antal sidor: 40