Standard Svensk standard · SS-EN 15708:2009

Vattenundersökningar - Vägledning för inventering, provtagning och laboratorieanalys av fytobentos i grunda vattendrag

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15708:2009

Vattenundersökningar - Vägledning för inventering, provtagning och laboratorieanalys av fytobentos i grunda vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides guidelines for the survey/sampling, identification and basic quantification of phytobenthos (other than macrophytes) in running waters. It is applicable to rivers where benthic algae and bryophytes are the main phototrophs. This method encompasses all phytobenthic growth forms and enables biological responses to environmental events over one or more years to be monitored. In this respect it provides an alternative to methods based on benthic diatoms (EN 13946; EN 14407) and macrophytes (EN 14184). Data obtained for the phytobenthos growth forms are suitable for pilot surveys, water quality assessment and trend monitoring. This European Standard encompasses all aspects from the design of survey and sampling programmes to the identification and basic quantification of the phytobenthos.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15708:2009

Vattenundersökningar - Vägledning för inventering, provtagning och laboratorieanalys av fytobentos i grunda vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water

Artikelnummer: STD-71850

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 32