Standard Svensk standard · SS-EN 15708:2009

Vattenundersökningar - Vägledning för inventering, provtagning och laboratorieanalys av fytobentos i grunda vattendrag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides guidelines for the survey/sampling, identification and basic quantification of phytobenthos (other than macrophytes) in running waters. It is applicable to rivers where benthic algae and bryophytes are the main phototrophs. This method encompasses all phytobenthic growth forms and enables biological responses to environmental events over one or more years to be monitored. In this respect it provides an alternative to methods based on benthic diatoms (EN 13946; EN 14407) and macrophytes (EN 14184). Data obtained for the phytobenthos growth forms are suitable for pilot surveys, water quality assessment and trend monitoring. This European Standard encompasses all aspects from the design of survey and sampling programmes to the identification and basic quantification of the phytobenthos.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-71850

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 32