Standard Svensk standard · SS-EN 14757:2015

Vattenundersökningar - Provtagning av fisk med översiktsnät

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14757:2015

Vattenundersökningar - Provtagning av fisk med översiktsnät
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a standardised method for sampling fish in lakes, using benthic multi-mesh gillnets. The method provides a whole-lake estimate for species occurrence, quantitative relative fish abundance and biomass expressed as Catch Per Unit Effort (CPUE), and size structure of fish assemblages in temperate lakes. It also provides estimates, which are comparable over time within a lake and between lakes. This European Standard specifies routines for sampling, data handling and reporting, and provides information on applications and further treatment of data. This European Standard also provides guidance on sampling of fish with pelagic multi-mesh gillnets and sampling of fish for age and growth analyses. Selected references in support of this European Standard are given in the Bibliography.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70) Fiske och fiskodling (65.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14757:2015

Vattenundersökningar - Provtagning av fisk med översiktsnät
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Artikelnummer: STD-8014404

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-06-01

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14757:2006