Standard Svensk standard · SS-EN 14407:2014

Vattenundersökningar - Vägledning för identifiering och kvantifiering av bentiska kiselalger i prover från sjöar och vattendrag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for the identification and enumeration of relative proportions of diatom taxa on prepared slides and of data interpretation relevant to assessments of water quality in rivers and lakes. It is suitable for use with indices and assessment methods based on the relative abundance of taxa. The methods for identification and enumeration may also be applied to the study of benthic diatoms in other habitats provided that data interpretation methods appropriate to these habitats are used.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101558

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-03-30

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14407:2005