Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20227:2017

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens, naturliga vattens och kemikaliers tillväxthämmande effekt på flytbladsväxten Spirodela polyrhiza, stor andmat - Mikrobiotest (3 dygn) (ISO 20227:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20227:2017

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens, naturliga vattens och kemikaliers tillväxthämmande effekt på flytbladsväxten Spirodela polyrhiza, stor andmat - Mikrobiotest (3 dygn) (ISO 20227:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 20227:2017 specifies a method for the determination of the inhibition of the growth of the first fronds of Spirodela polyrhiza germinated from turions, by substances and mixtures contained in water or waste water, including treated municipal waste water and industrial effluents.
The test is also applicable to pure chemicals and in particular, plant protection products and pesticides.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20227:2017

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens, naturliga vattens och kemikaliers tillväxthämmande effekt på flytbladsväxten Spirodela polyrhiza, stor andmat - Mikrobiotest (3 dygn) (ISO 20227:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest (ISO 20227:2017)

Artikelnummer: STD-8027681

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-24

Antal sidor: 36