Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20227:2017

Vattenundersökningar - Bestämning av avloppsvattens, naturliga vattens och kemikaliers tillväxthämmande effekt på flytbladsväxten Spirodela polyrhiza, stor andmat - Mikrobiotest (3 dygn) (ISO 20227:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20227:2017 specifies a method for the determination of the inhibition of the growth of the first fronds of Spirodela polyrhiza germinated from turions, by substances and mixtures contained in water or waste water, including treated municipal waste water and industrial effluents.
The test is also applicable to pure chemicals and in particular, plant protection products and pesticides.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027681

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-24

Antal sidor: 36