Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10872:2021

Vatten- och markundersökningar - Bestämning av den toxiska effekten av sediment och jordprover på tillväxt, fertilitet och reproduktion av Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10872:2021

Vatten- och markundersökningar - Bestämning av den toxiska effekten av sediment och jordprover på tillväxt, fertilitet och reproduktion av Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the toxicity of environmental
samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans. The method applies
to contaminated whole fresh water sediment (maximum salinity 5 ‰), soil and waste, as well
as to pore water, elutriates and aqueous extracts that were obtained from contaminated
sediment, soil and waste.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10872:2021

Vatten- och markundersökningar - Bestämning av den toxiska effekten av sediment och jordprover på tillväxt, fertilitet och reproduktion av Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)

Artikelnummer: STD-80030879

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-23

Antal sidor: 36