Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17245:2018

Vattenundersökningar - Teknisk rapport för provtagning av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag anpassat för meta-streckkodsanalys

Status: Gällande

Omfattning
This technical report specifies a method for the field sampling of benthic diatoms which will be then analysed by subsequent metabarcoding techniques for ecological status and water quality assessments. Data produced by this method are suitable for production of taxonomical diatom lists.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80006890

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-24

Antal sidor: 20