Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17245:2018

Vattenundersökningar - Teknisk rapport för provtagning av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag anpassat för meta-streckkodsanalys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17245:2018

Vattenundersökningar - Teknisk rapport för provtagning av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag anpassat för meta-streckkodsanalys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This technical report specifies a method for the field sampling of benthic diatoms which will be then analysed by subsequent metabarcoding techniques for ecological status and water quality assessments. Data produced by this method are suitable for production of taxonomical diatom lists.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17245:2018

Vattenundersökningar - Teknisk rapport för provtagning av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag anpassat för meta-streckkodsanalys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Technical report for the routine sampling of benthic diatoms from rivers and lakes adapted for metabarcoding analyses

Artikelnummer: STD-80006890

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-24

Antal sidor: 20