Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17244:2018

Vattenundersökningar - Teknisk rapport för hanteringen av kiselalgsstreckkoder

Status: Gällande

Omfattning
This technical report specifies the data and metadata necessary to validate the identity of a diatom barcode used for ecological assessment along with recommendations for storage of the barcode and metadata to ensure access to this information.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80006889

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-24

Antal sidor: 20