Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-1

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 1: Uppslutning med kungsvatten (ISO 15587-1:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-1

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 1: Uppslutning med kungsvatten (ISO 15587-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av SS-EN ISO 15587 beskriver en metod för extrahering av spårelement i ett vattenprov med hjälp av kungsvatten (aqua regia). Metoden är användbar för alla slags vatten med en halt av suspenderade ämnen mindre än 20 g/l och totalt organiskt kol (TOC) mindre än 5 g/l.
Uppslutning med kungsvatten medger inte fullständig frigörelse av alla element. För de flesta tillämpningar på miljöområdet uppnås dock fullt tillfredsställande resultat.
Uppslutning med kungsvatten kan användas för extrahering av: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn. Metoden kan inte användas för uppslutning av vissa metalloxider, som SiO2, TiO2 och Al2O3. Närvaro av klorid i uppslutningslösningen kan begränsa användandet av vissa analysmetoder.
Metoden är generellt användbar och kan användas med varierande utrustning under förutsättning att
— sammansättningen av uppslutningslösningen är oförändrad,
— temperaturen vid uppslutningen är känd, och
— tiden för uppslutningen är anpassad till temperaturen.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-1

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 1: Uppslutning med kungsvatten (ISO 15587-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion (ISO 15587-1:2002)

Artikelnummer: STD-32888

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-27

Antal sidor: 45