Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-2

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 2: Uppslutning med salpetersyra (ISO 15587-2:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-2

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 2: Uppslutning med salpetersyra (ISO 15587-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av SS-EN ISO 15587 beskriver en metod för extrahering av spårelement i ett vattenprov med hjälp av salpetersyra. Metoden är användbar för alla slags vatten med en halt av suspenderade ämnen mindre än 20 g/l och totalt organiskt kol (TOC) mindre än 5 g/l.
Uppslutning med salpetersyra medger inte fullständig frigörelse av alla element. För de flesta tillämpningar på miljöområdet uppnås dock fullt tillfredsställande resultat.
Uppslutning med salpetersyra kan användas för extrahering av: Al*, As, B, Ba*, Be*, Ca, Cd, Co, Cr*, Cu, Fe*, Hg, K, Mg*, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V*, Zn (asterisk innebär att utbytet kan vara lägre jämfört med kungsvattenuppslutning, beskriven i SS-EN ISO 15587-1, se referens [1]). Uppslutning med salpetersyra kan användas för Ag, om provet stabiliseras direkt efter uppslutningen. Metoden kan inte användas för Sb, Sn samt för uppslutning av vissa metalloxider, som SiO2, TiO2 och Al2O3.
Metoden är generellt användbar och kan användas med varierande utrustning under förutsättning att
— sammansättningen av uppslutningslösningen är oförändrad,
— temperaturen vid uppslutningen är känd, och
— tiden för uppslutningen är anpassad till temperaturen.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15587-2

Vattenundersökningar - Uppslutning för bestämning av utvalda grundelement i vatten - Del 2: Uppslutning med salpetersyra (ISO 15587-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)

Artikelnummer: STD-32889

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-27

Antal sidor: 43